SA1J型、VAJ型、KA3J型PTFE骨架油封

       SA1J型PTFE骨架油封适用于有压力的化学药液用密封,VAJ型、KA3J型PTFE骨架油封适用于含粉末及粘附性强的流体的密封,主要用于搅拌机、鼓风机、食品机械、压缩机等的密封。

 

 

尺 寸  订货号
轴径 外径 宽度 SA1J型 VAJ型 KA3J型
20 40 11 - GJ 1033 E0 GJ 1033 F0
25 45 11 - - GJ 1338 H0
28 48 11 - - GJ 1563 F0
30 50 11 GJ 1709 H0 GJ 1709 I0 GJ 1709 E1
32 52 11 - - GJ 1904 G0
35 55 11 GJ 2085 F0 GJ 2085 H0 GJ 2085 I0
40 62 11 - GJ 2388 H0 GJ 2388 I0
42 65 12 - GJ 2507 F0 GJ 2507 G0
45 68 12 GJ 2668 F2 GJ 2668 I0 GJ 2668 J0
50 72 12 GJ 2864 H2 GJ 2864 I0 GJ 2864 J0
55 78 12 GJ 3055 I1 GJ 3055 K0 GJ 3055 F0
60 82 12 GJ 3222 J2 GJ 3222 K0 GJ 3222 I0
62 85 12 GJ 3297 H0 - -
65 90 13 GJ 3409 F0 GJ 3409 G0 GJ 3409 H0
70 95 13 GJ 3527 F0 GJ 3527 H0 GJ 3527 G0
75 100 13 GJ 3618 J1 GJ 3618 K0 GJ 3618 L0
80 105 13 GJ 3744 J5 GJ 3744 G1 GJ 3744 H0
85 110 13 GJ 3842 J1 - GJ 3842 I0
90 115 13 GJ 3932 E2 GJ 3932 J0 GJ 3932 K0
95 120 13 GJ 3994 G4 - GJ 3994 K0
100 125 13 GJ 4063 J0 GJ 4063 H0 GJ 4063 I0
105 135 14 GJ 4153 L0 GJ 4153 E2 -
110 140 14 GJ 4212 T0 - -
115 145 14 GJ 4282 F2 - GJ 4282 H0
120 150 14 GJ 4346 S0 - GJ 4346 I0
125 155 14 GJ 4399 H0 - GJ 4399 G0
130 160 14 GJ 4451 J0 GJ 4451 G0 GJ 4451 H0
135 165 14 GJ 4498 J1 GJ 4498 I0 -
140 170 14 GJ 4542 I0 - GJ 4542 F1
145 175 14 GJ 4581 H0 - -
150 180 14 GJ 4624 J0 GJ 4624 I0 -
160 190 16 GJ 4713 H0 GJ 4713 F0 -
170 200 16 GJ 4795 G0 - -
180 210 16 GJ 4898 H0 - GJ 4898 E0
190 225 16 GJ 4983 G0 - -
200 240 20 GJ 5068 I0 - -